เรียนอะไรดี?

นักเรียนและผู้ปกครองมักประสบปัญหาในการเลือกเรียนต่อ ไม่แน่ใจว่านักเรียนควรจะเลือกเรียนอะไรดี เรียนไปแล้วจะเข้ากับ ตัวเองได้หรือไม่ อนาคตจะดีไหม การเลือกเรียนต่อให้เข้าได้กับ ตัวนักเรียน ต้องอาศัย ความเข้าใจในตัวเอง

การทำความรู้จักตัวเองเพื่อวางแผนการเรียนและการงาน คือ หัวใจของ การเตรียมตัวเข้าสู่โลกอนาคต แต่ละคนมีความ ถนัด ความชอบ และ บุคลิกภาพไม่เหมือนกัน เราจึงต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง ในบางครั้ง ความคาด หวังของคนรอบข้างและค่านิยมของสังคม อาจส่งผลให้ เรา เลือกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรา

Find path
what-learning

ค้นหาเส้นทางการเรียนและอาชีพในอนาคต

การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราเลือกเส้นทางการเรียนและการทำงาน ให้เหมาะกับตัวเราได้ดีขึ้น เพื่อวางแผนการเรียน และการทำงาน อย่างง่ายๆ มีเพียง 3 เรื่องได้แก่

ความถนัด

การรู้ว่าตัวเองถนัดอะไร ทำอะไรได้ดี ซึ่งเป็นเหมือนพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิด เป็นสิ่งที่กำหนดโดยปัจจัยทางชีวภาพ

ความชอบ

ว่าตัวเองชอบอะไร สนใจอะไร ซึ่งเป็นทัศนคติที่ได้รับจากความคิดเห็นและประสบการณ์ของเพื่อน สังคม คนรอบข้างรวมถึงพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่

บุคลิกภาพ

รู้จักตัวเอง ว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร ชอบเข้าสังคม หรือรักสันโดษ คิดตัดสินใจเป็น หลักการเหตุผลหรือ ตัดสินใจโดยอาศัย ความรู้สึก ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนหรือทำอะไร ไม่ค่อยเป็นรูปแบบเฉพาะ

selectway

รู้จักตัวเองก่อน

เลือกเส้นทางที่ใช่ก่อน

เมื่อนำผลจากการทดสอบในแต่ละด้านมาประกอบกันก็จะช่วยให้เรารู้จักกับ ตัวเองให้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้เลือกเส้นทางการเรียนและงานได้ดีขึ้น

เมื่อเราเลือกเรียนต่อได้เหมาะกับตัวเองเวลาเรียนก็จะมีความสุข ผลการ เรียนดี เพราะมีแรงจูงใจที่ดี และเมื่อจบออกไปทำงานก็จะมีความก้าว หน้าตามศักยภาพที่มีในนักเรียนคนนั้น ความสำเร็จในงานจะตามมาได้ โดยไม่ยาก

เริ่มทำแบบทดสอบ

ค่าบริการในการทำแบบทดสอบครั้งละ 980 บาท/ครั้ง
คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ ควรเว้นระยะห่างในการทำแบบทดสอบอย่างน้อย 6 เดือน