About us

ฉัฐยา อุดมเจริญชัยกิจ

ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษา คำถามยอดนิยมจากผู้ปกครองคือ จะให้ลูกเรียนอะไรดี ลูกจะเรียนไหวมั๊ย เรียนแล้วจะทำงานประเภทไหนได้บ้าง ความก้าวหน้าในวิชาชีพ หรือไม่ก็ต้องการให้ลูกเรียนตามที่ตัวเองกำหนด จะคุยกับลูกอย่างไร ฯลฯ จึงมีความรู้สึกว่า หากมีเครื่องมือประเมินความถนัด ความชอบและบุคลิกภาพ น่าจะช่วยนักเรียนและผู้ปกครองได้มาก และเมื่อมาเล่าให้ครูอุ้มและคุณหมอประเวชฟัง ทั้ง 2 ท่านก็มีความสนใจเหมือนกัน จึงเป็นที่มาของ Capwise ในวันนี้

ดร.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

ผมได้รับคำถามจากพ่อแม่เป็นประจำ ว่าจะช่วยลูกเลือกเรียนต่อและเลือกเส้นทางอาชีพให้ดีได้อย่างไร คำตอบ ที่มักบอกกับทุกคน คือ โลกเปลี่ยนเร็วมาก สิ่งที่ช่วยให้คนรุ่นพ่อแม่ประสบความสำเร็จจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จ จึงต้องระวัง อย่านำความคิดและประสบการณ์ของพ่อแม่มากำหนดทางเดินของลูก วิธีที่ดีที่สุด คือ การช่วยให้ลูกรู้จักตัวเองให้มากที่สุด และรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกรอบตัว ...

การทำแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานถือเป็นวิธีการหนึ่งในการทำความรู้จักกับตัวเองอย่างเป็นระบบ

โอบอุ้ม กนกวลีวงศ์

จากประสบการณ์ตรงของการเป็นครูและคลุกคลีอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและ นักเรียนมานานกว่า 20 ปี พบเห็นปัญหาและความกังวลของทุกฝ่าย ในเรื่องของการเลือกเรียน ทั้งเรียนในระดับมัธยมปลายและการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา บางบ้านไม่ได้เป็นแค่หัวข้อถกเถียงเท่านั้น แต่บานปลายใหญ่โตจนเกือบจะเป็น “สงคราม” ภายในบ้าน อะไรทำให้เรื่องราวเหล่านี้สร้างปัญหาความร้าวฉานได้

การไม่รู้จักตนเอง “ดีพอ” หรือ ความไม่มั่นใจในศักยภาพของตนเอง ล้วนเป็นปัญหาที่สร้างความกดดันให้กับเด็กๆ และครอบครัว หากเราสามารถช่วยเหลือ หรือมีเครื่องมือที่จะเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสค้นหาความสามารถ หรือศักยภาพของเขา ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำ เปิดโอกาสให้เขาได้ค้นหาตัวตน หาจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อพัฒนาตัวเองให้สามารถแข่งขัน ในโลกปัจจุบันได้ดีขึ้น

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นจุดเริ่มของการร่วมกันของครูนักวิชาการทางการศึกษาแพทย์ และนักจิตวิทยา เพื่อช่วยกันพัฒนาเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับตามหลักทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ชื่อบริษัท CAPWISE